UUTISET


Takaisin etusivulle

FinSolar-hanke edisti aurinkoenergialiiketoimintaa

17.05.2016

Finsolar-hankkeessa selvitettiin aurinkoenergian kannattavuutta, regulaatioympäristöä, arvoketjuja, rahoitus- ja hankintamalleja sekä kotimaista palveluntarjontaa.  Myös markkinoiden kehitystä seurattiin ja samalla etsittiin ja tunnistettiin lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä, jotka hidastavat markkinoiden kasvua. Näiden pohjalta laadittiin toimenpide-ehdotuksia.

Hankkeessa saatiin selville, että kotimaisilla investoinneilla on keskeinen osa aurinkoenergiaratkaisujen viennin edistämisessä. Kotimaan omat markkinat sekä toteutetut pilotit auttavat menestymään kansainvälisillä markkinoilla, sillä ne auttavat rahoituksen saamisessa sekä luovat tärkeitä myyntireferenssejä.

Lue lisää hankkeen johtopäätöksistä Tekesin sivuilta.

 

Paneelit

Kuva © Tekes

Takaisin etusivulle